27. 03. 2024

Máme pre vás novinky na našej webovej aplikácii Opýtajte sa Alberta!
Neustále sa snažíme vyvíjať a zdokonaľovať náš systém, aby dokázal čo najpresnejšie fungovať a spĺňať požiadavky našich klientov.

28. 02. 2024

Opäť po roku sme sa ako firma všetci stretli na spoločnom teambuildingu v Salamandre resort v Banskej Štiavnici!

11. 12. 2023

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – softvérov a služieb – údržba zakúpeného softvéru pre potreby medzinárodného projektu s akronymom FLOPRES, ktorý je spolufinancovaný z európskeho nástroja LIFE.

05. 09. 2023

V rámci rozvoja spoločnosti a získavania nových skúseností sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať grant na realizáciu procesného auditu.

12. 07. 2023

Náš ďalší projekt v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV), ktorý sme sa rozhodli predstaviť pri príležitosti osláv výročia 70. rokov od ich založenia.

30. 06. 2023

Esprit spol. s. r. o. sa v spolupráci s SAV podieľa na projekte „Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu“. Hlavným cieľom je podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu nepodnikateľských výskumných organizácií UKE SAV a UKF v Nitre a ESPRIT spol. s. r. o.

29. 06. 2023

Sme radi, že s vami môžeme zdieľať informáciu o tom že naša spoločnosti ESPRIT spol. s. r. o. podpísala s Európskou Agentúrou CINEA, ako delegátom Európskej Komisie, zmluvu na projekt FLOPRES.

27. 06. 2023

Naša spoločnosť Esprit spol. s. r. o. v spolupráci so Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky pripravila pre všetky orgány krízového riadenia nový informačný systém.

09. 06. 2023

Len nedávno sa naša spoločnosť ESPRIT spol. s. r. o. zúčastnila na konferencii, kde sme predstavili náš ďalší projekt týkajúci sa problematiky v súvislosti s bleskovými povodňami.

08. 06. 2023

Naša spoločnosť ESPRIT sa zúčastnila na konferencii, ktorú organizovala Akadémia NARKS.

17. 05. 2023

Spoločnosť ESPRIT s.r.o. a Žilinská univerzita v Žiline v záujme skvalitnenia cieľavedomej spolupráce v oblasti vedeckého výskumu, odborného vzdelávania a ostatných vzdelávacích aktivít uzavreli Memorandum o vzájomnej spolupráci.

19. 02. 2023

Vedeli ste, že v roku 2022 sme zrealizovali analýzy pre vyše 48.000 pozemkov? Prezrite si jednoduchý prehľad našich aktivít, ktoré sme aktívne zvládli v priebehu roka 2022.

25. 01. 2023

Malé nahliadnutie do nášho strategického pracovno-relaxačného stretnutia, ktoré sme strávili v príjemnom prostredí Salamandra Resort & Hotel.

23. 12. 2022

V mene celého ESPRIT tímu vám chceme zaželať šťastné a veselé Vianoce plné oddychu, pokoja a pohody a úspešný rok 2023!

14. 12. 2022

Neustále pracujeme na vylepšeniach, ktoré vám prinesú úžitok, a preto sme vyvinuli nový sofistikovaný B2B systém, ktorý umožní užívateľom objednať balík reportov za zvýhodnenú cenu.

02. 12. 2022

Tím ESPRIT sa nám rozširuje a my potrebujeme novú šikovnú posilu! Hľadá sa Geograf - špecialista na modelovanie prírodných procesov.

18. 11. 2022

Naši kolegovia Martin Zápotocký a Veronika Soldánová predstavili riešenia na online evente GIS Day 2022!

01. 11. 2022

V spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Prešovskou univerzitou sa nám podarilo byť súčasťou „Smart konferencie“ v Prešove .

20. 10. 2022

Nadviazali sme spoluprácu s ŠOP SR ! Podarilo sa nám uzatvoriť Memorandum o vzájomnej spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky.

01. 08. 2022

Nadviazali sme spoluprácu s ŠOP SR !  Podarilo sa nám uzatvoriť Memorandum o vzájomnej spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky.