01. 11. 2022

V spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Prešovskou univerzitou sa nám podarilo byť súčasťou „Smart konferencie“ v Prešove .

20. 10. 2022

Nadviazali sme spoluprácu s ŠOP SR ! Podarilo sa nám uzatvoriť Memorandum o vzájomnej spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky.