Výzva na predloženie ponuky - softvér a jeho údržba

PREDMET ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – softvérov a služieb – údržba zakúpeného softvéru pre potreby medzinárodného projektu s akronymom FLOPRES (č. Projektu 101113988 - LIFE22-CCA-SK-FLOPRES - LIFE-2022-SAP-CLIMA), ktorý je spolufinancovaný z európskeho nástroja LIFE.

Kompletné informácie o výzve na predkladanie ponúk môžete nájsť na tomto odkaze:
STIAHNUŤ VÝZVU