Referencie

Zákazníci rôznych zameraní využívajú naše profesionálne služby za účelom vyhotovenia mapových vizualizácií, priestorových analýz a geografických informačných systémov.

Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí a riadenie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov v Správe štátnych hmotných rezerv SR

Odberateľ: Správa štátnych hmotných rezerv SR Trvanie projektu: 2020-2021

Cieľom projektu bolo vytvoriť súbor technických prostriedkov, nástrojov, údajov a opatrení, ktoré prispejú k vyššej efektívnosti rozhodovacieho procesu a komunikácie krízového manažmentu, a umožnia monitorovanie, vyhodnocovanie a riadenie mimoriadnych udalostí a krízových situácií v kompetencii SŠHR.

viac >