Brána priestorových informácií

Náš tím

Mgr. Dušan Kočický, PhD.

generálny riaditeľ

RNDr. Maroš Nikolaj, PhD

obchodný zástupca

Ing. Martin Kohút

obchodný riaditeľ

RNDr. Juraj Pauk

vedúci odboru informačných technológií

RNDr. Martin Maretta, PhD.

vedúci odboru geovedných disciplín

Ing. Ivana Špilárová

vedúca odboru krajinnej ekológie, zástupca riaditeľa

Ing. Júlia Slížová

asistentka riaditeľa spoločnosti

Mgr. Vazan Vladimír

špecialista programátor

Ing. Renáta Rákayová

špecialista krajinný ekológ

Mgr. Ing. Boris Ivanič

špecialista GIS analytik

Andrej Hudec

špecialista programátor

Ing. Martin Zápotocký, PhD.

programátor GIS aplikácií

Ing. Michal Izakovič

programátor

Ing. Radovan Pondelík, PhD.

špecialista ekológ

Ing. Veronika Soldánová, PhD.

špecialista na DPZ a GIS analýzy

Mgr. Peter Štec

špecialista na geografiu a modelovanie priestorových procesov

František Paczelt

GIS operátor, výrobný dispečer

pridajte sa k nám

+421 45 692 12 30
esprit@esprit-bs.sk