Esprit spol s r.o.Váš partner pre
 

Geovedné disciplíny

geológia, ekológia, hydrológia, krajinné plánovanie, fyzické a socio-ekonomické analýzy a modelovanie

Geografické informačné systémy

spracovanie priestorových informácií


Digitálnu kartografiu

tvorba mapových diel v knižnej a digitálnej forme

Vývoj

tvorba desktopových, webových a mobilných aplikácií

Ocenenia a certifikáty
 

Projekty
 
Kontaktujte nás
 

+421 45 692 12 30

ESPRIT spol. s r. o.
Pletiarska 2
P. O. BOX 27
969 01 Banská Štiavnica
Slovenská republika

esprit@esprit-bs.sk

Osoby so zdravotným postihnutím, v prípade potreby sa obráťte na horeuvedené kontakty.